About Us

About Us

Jakub Błaszczykowski

Termin „odnawialne” opisuje źródło energii, które choć może być uzupełniane z powietrza, nie wyczerpuje się z czasem. W przeciwieństwie do tego, odnawialne źródło energii, zwane również odnawialnym źródłem przepływu, to źródło energii, które będzie uzupełniać się w skończonym czasie, poprzez naturalną reprodukcję lub inne naturalne procesy w nieokreślonym czasie na poziomie człowieka. Źródło energii jest odnawialne, jeśli może być odtwarzane ponownie bez wyczerpania lub wyczerpania.

Top